PROJECTES

1/3

Sales Jòniques del Museo del Prado

Execució de Projecte d'Instal·lacions de Seguretat, Direcció Pública, CCTV, aire condicionat i PCI.

Execució d'instal·lacions de seguretat, megafonia, circuit tancat de televisió, aire condicionat i PCI.

1/1

Residencial de Luxe Mabel Capital

Projecte i Instal·lació de Sistema de Climatització i Ventilació

Solucions en instal·lacions de Climatització, Ventilació, Electricitat, Control i Eficiència Energètica d'Edificació i Indústria pensades per al teu cas particular.

1/8

Centre Esportiu Casa de Camp Llac

Execució de el Projecte de les Instal·lacions de Climatització, Ventilació i Energia Solar.

Execució de les instal·lacions de climatització, deshumectació, producció d'ACS amb Panells Solars Tèrmics en Zones Esportives, edificis i Piscina. Clide supera els 500 projectes realitzats.

1/3

Centre Esportiu José María Cagigal

Execució de el Projecte de les Instal·lacions de Climatització, Ventilació i Energia Solar.

Amb aquest projecte Clide suma més de 500 obres realitzades.

Execució de les instal·lacions de climatització, deshumectació, producció d'ACS amb Panells Solars Tèrmics en Saló d'Actes, Zones Esportives, edificis i Piscina.

1/3

Edifici Lliga Professional de Futbol

Execució de el Projecte de les Instal·lacions de Climatització i Ventilació.

Ampliació dels sistemes de Climatització i Ventilació. Projecte realitzat per fases i més de el 50% de les intervencions en horari nocturn, sense deixar operatives les instal·lacions electromecàniques, per al seu ús del client en horari laboral.

Logotipo_CLIDE_+_Descripción.jpg

SERVEIS

Logotipo_CLIDEMAN_+_Descripción.jpg

ÍNDEX

Copyright © 2020 per CLIDE. Grupo Calot.

  • Instagram CLIDE
  • LinkedIn CLIDE