Energia Renovable

Energies Renovables

A més de ser sostenibles, les energies renovables aprofiten recursos naturals per produir energia, de manera que es disminueix la despesa de la factura energètica.

 

Es tracta d'energies netes, que no s'esgoten mai i que poden substituir els combustibles fòssils oferint uns resultats òptims.

Estalvi Energètic

Millorar l'eficiència energètica dels edificis genera beneficis mediambientals, disminueix la despesa d'energia i millora el confort.

 

Analitzem cada cas en profunditat, estudiant l'estat de la instal·lació i valorant tant tècnica com econòmicament les millors mesures per a cada edifici.

Diseny

Dissenyem, instal·lem i gestionem solucions de climatització adaptades a les necessitats específiques de cada edifici.


Garantim una gestió eficient de les instal·lacions, així com els conseqüents estalvis energètics, disminuint així la factura d'energia i les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera.

Aïllament

L'aïllament tèrmic de l'envolvent de l'edifici és un factor clau pel que fa a l'eficiència energètica, ja que ens ajuda a mantenir la temperatura de l'edifici.

 

L'equip l'ajudaran a identificar els punts on es generen les pèrdues tèrmiques: murs, finestres, canonades i conductes, xemeneies, etc. i a avaluar les millors solucions tècniques.

Sectorització

Permetre que en diferents zones de l'edifici seus ocupants puguin regular la temperatura en funció de les seves necessitats augmenta la sensació de confort i, al mateix temps, s'evita malbaratar energia.

Il·luminació eficient

La despesa energètica derivada de la il·luminació dels edificis és un dels sectors amb major potencial d'estalvi energètic.


Analitzem com millorar l'eficiència energètica del sistema d'il·luminació i implantem les mesures més adequades (instal·lació de detectors de presència, substitució d'antigues làmpades per làmpades més eficients, etc.) en funció de la tipologia de l'edifici i les necessitats de cada espai.

Energies Renovables

A més de ser sostenibles, les energies renovables aprofiten recursos naturals per produir energia, de manera que es disminueix la despesa de la factura energètica. Es tracta d'energies netes, que no s'esgoten mai i que poden substituir els combustibles fòssils oferint uns resultats òptims.

Logotipo_CLIDE_+_Descripción.jpg

SERVEIS

Logotipo_CLIDEMAN_+_Descripción.jpg

ÍNDEX

© 2020 per CLIDE. Tots els drets reservats. GRUPO CALOT.

  • Instagram CLIDE
  • LinkedIn CLIDE