Instal·lacions

Més de 20 anys d'experiència confirmen la vocació al servei.

Cada dia tenim més clients satisfets i demostren la seva fidelitat brindant-nos la responsabilitat d'execució dels seus projectes...

Activitats

 • Diseny

 • Planificació

 • Projectes

 • Instal·lació

 • Asistència tècnica

I a més

Clide compta amb Oficina Tècnica Industrial de projectes, suport d'Enginyeria de processos per a Indústria i fabricants per a les seves àrees d'activitat Climatització, Ventilació Mecànica de Confort, Desenfumage.

 • Instal·lacions Mecàniques Industrials (IMI):

  • Fontaneria.

  • Ventilació.

 • Protecció i extinció dincendis.

Climatizació

 

CLIDE porta a terme instal·lacions per a aire condicionat a nivell industrial tant en noves edificacions com en reformes o en instal·lacions ja existents, adequant-les a la normativa vigent.

 

Una de les seves especialitats és l'establiment de controls energètics de les instal·lacions mitjançant sistemes i programes informàtics que permeten definir i fixar l'ambient que es desitja en funció de les variables espai, persones, temperatura exterior ... Amb això, el client obté un important estalvi energètic.
 

Especialitzats en la instal·lació de:

 • Conduccions interiors.

 • Splits.

 • Casetes.

 • Conductes.

 • Refrigeradors d'aigua.

 • Sistemes de ventilació.

 • Recuperació i aprofitament de la calor.

 • Sistemes de volum variable.

 • Instal·lacions mecàniques industrials.

Ventilació Industrial

 

Compta amb una reconeguda experiència en:

 • Detecció de monòxid de carboni en garatges.

 • Ventilació de Centres edificació singular, industrial i residencial.

 • Ventilació de garatges.

 • Desenfumage.

 • Reformes, ampliacions i tot tipus de modificacions en instal·lacions en funcionament.

Afrontem qualsevol projecte amb plena garantia d'èxit, per molt avançat, complicat o innovador que sigui.

Les unitats de negoci estan distribuïdes divisions, més una autònoma:

 • Obres industrials i Oficines

 • Edificis i Edificis Culturals

 • Obres Hospitalàries i Administratives

 • Comercial

 • Compres

Totes elles amb el suport d'una Oficina Tècnica de Projectes.

Entre altres activitats comptem amb suport tècnic d'enginyeria de processos i fabricants per realitzar:

 • Cogeneració amb turbina de gas més generació de vapor MP.

 • Generació i distribució de vapor a b i m pressió.

 • Generació i distribució d'aigua sobreescalfada.

 • Generació i distribució de fluid tèrmic temperatura màxima 300 °.

 • Pipping de línies d'aigua calenta i gelada de procés.

 • Xarxes de distribució i bombament de fluids agressius en PRTR, PVC i PPCC.

 • Emmagatzematge i distribució de combustibles líquids.

 • Calefacció radiant a grans àrees i calefacció per terra radiant refrescant

 

Com a garantia de confiança i bon fer per als seus clients, una norma de la seva col·laborador és la realització de proves preliminars i control de qualitat intern previ al lliurament de les seves obres, per tal d'assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions, confrontades a través del departament de Posada en Marxa i el Servei Postvenda i Manteniment.

Fontaneria

A l'àrea de fontaneria, l'staff directiu de Clide compta amb una sòlida experiència en instal·lacions de noves edificacions així com en reformes i millores d'instal·lacions ja existents.

Protección y extinción de incendios

 

Detecció i Extinció d'Incendis divideix la seva operativa en dos vessants:

 • Detecció d'Incendis. Tranquil·litat, seguretat i confiança pels productes que instal·la i per la seva directa implicació a través de l'equip tècnic en l'assessorament sobre el disseny de la ubicació de detectors de fums, alarmes, vies d'evacuació, etc.

 • Extinció d'incendis. Aplica la més avançada tecnologia amb els sistemes més eficaços per a cada edificació o instal·lació, complint sempre rigorosament tots els requisits exigits per la normativa.

Logotipo_CLIDE_+_Descripción.jpg

SERVEIS

Logotipo_CLIDEMAN_+_Descripción.jpg

ÍNDEX

© 2020 per CLIDE. Tots els drets reservats. GRUPO CALOT.

 • Instagram CLIDE
 • LinkedIn CLIDE