Manteniments

Més de 20 anys d'experiència confirmen la vocació al servei.

Cada dia tenim més clients satisfets i demostren la seva fidelitat brindant-nos la responsabilitat d'execució dels seus projectes...

Activitats

 • Diseny

 • Planificació

 • Assistència técnica

 • Climatizació, Ventilació Mecànica de Confort, Desenfumage

 • Instal·lacions Mecàniques Industriales (IMI):

  • Fontaneria

  • Ventilació

 • Protecció i extinció d'incendis.

Climatizació

 

El teu equip de confiança en Manteniments per a aire condicionat i ventilació, a nivell industrial tant en noves edificacions com en reformes o en instal·lacions ja existents, adequant-les a la normativa vigent.

 

Una de les seves especialitats i basant-nos en les enginyeries i fabricants de primer ordre i l'anàlisi continu del mercat és l'establiment de controls energètics de les instal·lacions mitjançant sistemes i programes informàtics que permeten definir i fixar l'ambient que es desitja en funció de les variables espai , persones, temperatura exterior ... Amb això, el client obté un important estalvi energètic.

Especialitzats en la instal·lació de:

 • Conduccions interiors

 • Splits

 • Casetes

 • Conductes

 • Refrigeradores d'aigua

 • Sistemes de ventilació

 • Recuperació i aprofitament de la calor

 • Sistemes de volumn variable

 • Instal·lacions mecàniques industrials

Ventilació Industrial

 

Compta amb una reconeguda experiència en manteniments:

 • Detecció de monòxid de carboni en garatges.

 • Ventilació de centres edificació singular, industrial i residencial.

 • Ventilació de garatges.

 • Desenfumage.

 • Reformes, ampliacions i tot tipus de modificacions en instal·lacions en funcionament.

Totes elles amb el suport d'una Oficina Tècnica i Responsables de Manteniments.

Entre altres activitats comptem amb suport tècnic d'Enginyeries de processos industrials qui ens faciliten la metodologia, programaris de planificació de manteniments, fabricants i tècnics qualificats per a manteniments de

 • Cogeneració amb turbina de gas més generació de vapor MP.

 • Generació i distribució de vapor a b i m pressió.

 • Generació i distribució d'aigua sobreescalfada.

 • Generació i distribució de fluid tèrmic temperatura màxima 300 °.

 • Pipping de línies d'aigua calenta i gelada de procés.

 • Xarxes de distribució i bombament de fluids agressius.

 • Emmagatzematge i distribució de combustibles líquids.

 • Calefacció radiant a grans àrees i calefacció per terra radiant 

Per tal d'assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions, el control de qualitat intern assegura el bon funcionament en els índexs correctes de disseny, a través del departament de Posada en Marxa i el Servei Postvenda i Manteniment.

Fontaneria

 

A l'àrea de fontaneria, L'equip de Clide té experiència en manteniment de noves edificacions així com en reformes i millores d'instal·lacions ja existents.

Protecció i extinció d'incendis

 

Detecció i Extinció d'Incendis divideix la seva operativa en dos vessants:

 • Detecció d'Incendis. Tranquil·litat, seguretat i confiança pels productes que manté i per la seva directa implicació a través fabricants, l'equip tècnic de suport en l'assessorament sobre les proves de manteniment reglamentària de centraletes detectors de fums, alarmes, vies d'evacuació, etc.

 • Extinció d'incendis. Aplica la més avançada tecnologia amb els sistemes més eficaços realitzant les proves reglamentàries dels grups, aljubs, boies, biaix, extintors etc

Logotipo_CLIDE_+_Descripción.jpg

SERVEIS

Logotipo_CLIDEMAN_+_Descripción.jpg

ÍNDEX

© 2020 per CLIDE. Tots els drets reservats. GRUPO CALOT.

 • Instagram CLIDE
 • LinkedIn CLIDE