Manteniments

Més de 20 anys d'experiència confirmen la nostra vocació i servei.

Cada dia tenim més clients satisfets i demostren la fidelitat mútua en els serveis de manteniment de tot tipus.

Independentment de la complexitat som capaços de realitzar i prestar el millor servei.

CLIDEMAN companyia del grup especialitzada en manteniments en edificació i indústria que aposta de forma creixent, per l'adjudicació "clau en mà" del capítol de Manteniments de Instal·lacions Electromecàniques. Actua com a contractista integral. Abastant des del disseny i plans de manteniment amb un Equip independent que s'ocupa de la fase un cop acabades les obres per a la seva posterior operació i manteniment.

 

Empresa homologada i oficialment acreditada per a la realització de treballs de Instal·ladora i Mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis, instal·ladora i mantenidora o reparadora d'Instal·lacions frigorífiques, aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bomba de calor, manipulació d'equips amb qualsevol càrrega d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats, REA residus perillosos, etc

MANTENIMENTS D'INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES
1.jpg

Climatització

2.jpg

Ventilació Industrial

Som experts en manteniments de sistemes de climatització integral d'edificis, ventilació industrial, i l'equip ha realitzat manteniments PCI i Fontaneria. Busquem sempre la solució més d'acord i optimitzada tècnica i econòmicament, tenint detalls importants des de la concepció del projecte i la seva posterior fase de manteniment i estalvi energètic.

Servei de manteniment preventiu, correctiu i conductiu de qualitat. Capacitat de resposta àgil davant de qualsevol tipus de situació que es pugui produir.

L'equip tècnic atén de manera periòdica a cursos formatius i estan constantment actualitzats.

Comptem amb un departament específic destinat al manteniment de sistemes de ventilació el que ens permet tenir un alt grau d'especialització i coneixement sobre els mateixos.

 

Disposem de la tecnologia, materials i instrumental necessari destinat a la realització d'aquest tipus d'actuacions més, els equips de treball compten amb una àmplia experiència i formació.

Introduïm noves eines de control operacional per reduir costos a les necessitats dels clients.

18.jpg

Fontaneria

19.jpg

PCI

MANTENIMENTS ELÈCTRICS I INSTAL·LACIONS ESPECIALS

Electricitat

Los enchufes de electricidad

Instal·lacions Especials

Oferim solucions personalitzades per a la prestació de serveis tècnics, comercials i auxiliars en l'àrea de la d'electricitat, comunicacions, aigua i instal·lacions.

 

Proporciona així una cobertura global i flexible als seus clients garantint l'òptim funcionament de les instal·lacions i processos.

Gràcies a l'equip de professionals, hem aconseguit una àmplia i lleial cartera de clients que sol·licita i rep l'atenció dels serveis més professionals de manteniment.

El nostre equip del Departament de Manteniment i els seus col·laboradors tècnics, integren professionals altament qualificats realitza la posada en marxa i el manteniment integral (Correctiu + Predictiu + Preventiu) de totes les nostres instal·lacions:

  • Manteniment de totes les electromecànics de l'edifici / indústria.

  • Manteniment Preventiu segons planificació prèvia.

  • Manteniment Predictiu en funció dels paràmetres d'evolució de cada equip.

  • Manteniment Correctiu en cas d'avaria.

  • Vigilància Reglamentària i Mediambiental.

En funció de les necessitats específiques dels nostres clients, vam preparar Contractes de "Manteniniento a mida", tant per al sector industrial com terciari i residencial.

La nostra resposta és ràpida i efectiva i sempre amb un assessorament tècnic especialitzat.

Logotipo_CLIDE_+_Descripción.jpg

SERVEIS

Logotipo_CLIDEMAN_+_Descripción.jpg

ÍNDEX

© 2020 per CLIDE. Tots els drets reservats. GRUPO CALOT.

  • Instagram CLIDE
  • LinkedIn CLIDE